home

vzw Matthijs

Dagopvang voor kinderen en volwassenen met een beperking

We mochten bijna 400 bezoekers verwelkomen op

de dag van de zorg !

Dank je wel voor jullie aanwezigheid.

vzw matthijs

Copyright @ vzw Matthijs