tarief

vzw matthijs

Lijst forfaitaire financiële bijdrage per aanwezigheidsdag

Niet Rechtstreeks Toegankelijke hulp

 

Aanbod minderjarigen met een handicap t.e.m. 21 jaar - MFC

 

(School)aanvullende dagopvang

5,46 €

(School)vervangende dagopvang

12,64 €

Mobiele begeleiding

5,20 €

Ambulante begeleiding

0,00 €

Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

 

Aanbod meerderjarigen met een handicap vanaf 21 jaar - FAM

 

Dagondersteuning zonder vervoer

9,90 €

Dagondersteuning met vervoer

12,40 €

Individuele ondersteuning

5,20 €

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

 

Dagopvang

9,93 €

Begeleiding (mobiel/ambulant)

5,23 €

Copyright @ vzw Matthijs