praktisch

matthijs

praktische informatie

Matthijs biedt dagopvang en begeleiding gedurende weekdagen.  Er is geen opvang tijdens de weekends en op feestdagen.  Tijdens het jaar is Matthijs gesloten tussen Kerstdag en Nieuwjaar en 3 weken in juli - augustus.  Dit is opgenomen in de jaarkalender.

De activiteiten vinden plaats van 9u15 tot 16u.  Er is opvang voorzien van 7u30 tot 18u.

Men kan kiezen om enkele dagen naar Matthijs te komen, een hele week of halve dagen.  De nood aan ondersteuning en de praktische realisatie wordt bekeken in overleg met de ouders en de organisatie.

Indien mogelijk kan er busvervoer voorzien worden.

Matthijs is erkend door het VAPH als MFC (multi-functioneel centrum minderjarigen) en FAM (flexibel aanbod meerderjarigen) voor personen met een beperking.  Het aanbod kan zowel binnen de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp als binnen de rechtstreeks toegankelijke hulp.  Dit is binnen de reglementering van het VAPH.  Voor informatie omtrent de administratieve voorwaarden, kunt u contact opnemen met Fanny Vandenabeele, via mail : fanny.vandenabeele@delovie.be of telefonisch op 057 20 76 20.

Matthijs wordt gesubsidieerd door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).  De gebruiker betaalt een forfaitaire financiĆ«le bijdrage per aanwezigheidsdag.  Deze bedragen zijn bepaald door het VAPH.  Onder bepaalde voorwaarden zijn ze fiscaal aftrekbaar tot de leeftijd van 18 jaar.  Daarnaast worden persoonlijke kosten gefactureerd (voor uitstappen, persoonlijk materiaal, e.a.).

Copyright @ Matthijs