voor wie...

matthijs

wie kan er in matthijs terecht ...

Personen met een (vermoeden van een) handicap die beperkte handicap-specifieke ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht binnen de rechtstreeks toegankelijke hulp. 

Personen met een handicap die een toelating hebben van het VAPH kunnen terecht binnen de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp.

Wie kan bij ons terecht :

  • kinderen van 0 tot 2,5 jaar die nog niet naar school gaan,
  • kinderen van 2,5 tot 6 jaar die ofwel niet naar school gaan, of in combinatie met school,
  • kinderen van 7 tot 12 jaar die opvang zoeken na school en/of tijdens de vakantie,
  • kinderen van 7 tot 21 jaar die vrijstelling van leerplicht hebben,
  • volwassenen met een ernstige mentale beperking en een grote zorgbehoefte.

We richten ons tot kinderen met

  • een licht tot ernstige mentale beperking en/of
  • een motorische beperking en/of
  • een autismespectrumstoornis.

Er kunnen bijkomende aandachtspunten zijn zoals medische opvolging bij epilepsie e.a.

Copyright @ Matthijs