wat we doen...

matthijs

Matthijs werd in 1985 opgericht op initiatief van ouders die een gepaste dagopvang zochten voor hun kind met een beperking. 

Vandaag is Matthijs een kleinschalige organisatie die dagopvang biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

Tijdens de dag verblijven de kinderen, jongeren en volwassenen in een leefgroep.

De samenstelling van de groepen gebeurt op basis van de individuele mogelijkheden en noden van de gebruikers.  Elke leefgroep heeft een vast team van begeleiders.  Het overleg met ouders is van fundamenteel belang in de zorg.

wat we doen ...

Er is een multidisciplinaire werking met opvoeders, ergotherapeut, logopedist, orthopedagoog, sociaal verpleegkundige en kinderarts.  Voor kinesitherapie kan men beroep doen op zelfstandige kinesitherapeuten.  De kinesitherapie kan aangeboden worden in de voorziening.  Er kan advies en hulp geboden worden bij de keuze en opvolging van de nodige orthopedische hulpmiddelen.  Huisbereide maaltijden worden aangepast aan de noden van de persoon.

De zorg kan aangeboden worden in combinatie met andere organisaties of met school.

Het is belangrijk dat een persoon zich geborgen voelt.  Het creĆ«ren van een veilige sfeer, het aanbieden van een aangepaste dagbesteding en aandacht voor het lichamelijk comfort, zijn basisvoorwaarden.  Matthijs biedt een waaier aan activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van de totale persoon.  Dit betreft activiteiten in de dagelijkse ondersteuning (stimuleren en onderhouden van motorische vaardigheden, zelfredzaamheid, communicatie, sociale vaardigheden, cognitie e.a.), als specifieke activiteiten (bv. paardrijden, zwemmen, huifbedtocht, uitstappen).  Er worden ook ontspannende activiteiten voorzien (muziek, snoezelen, hydrotherapie).

Copyright @ Matthijs