missie

matthijs

De missie van Matthijs


Matthijs is een kleinschalige voorziening,

voor (niet-)schoolgaande kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen,

en voor volwassenen met een grote zorgbehoefte.


We willen het kind of de jongere met een beperking de kans bieden om in zijn gezin op te groeien,

voor de volwassene met een beperking de mogelijkheid bieden thuis te verblijven,

en hen een aangepaste dagbesteding te bieden.


We doen dit in een open dialoog met ouders, familie en een professioneel team van directie, therapeuten, begeleiders en ondersteunende diensten.

Copyright @ Matthijs