mobiele begeleiding

matthijs

Mobiele begeleiding


Aanvullend op de dagopvang kan er algemeen psychosociale ondersteuning buiten de voorziening gebeuren.  Afhankelijk van de nood bieden de medewerkers ondersteuning bij diverse aspecten van de leefwereld van de personen met een beperking en hun gezin.

Copyright @ Matthijs