schoolvervangend 7-21 jaar

matthijs

Schoolvervangende dagopvang

Kinderen en jongeren van 7 tot 21 jaar


Sommige kinderen met een ernstige meervoudige beperking hebben nood aan zorgcomfort.  Wanneer een kind vrijstelling van leerplicht krijgt, kan zij/hij terecht in de schoolvervangende dagopvang vanaf 7 jaar.  Hierbij is het belangrijk een aangenaam leefklimaat te creĆ«ren.

We gaan actief op zoek naar een zinvolle, persoonsgerichte invulling van de dag vanuit een basaal kader.  Dit zijn vooral zintuigelijke en lichaamsgebonden activiteiten zoals snoezelen, muziek, verhalen, bewegen e.a.  Er is specifieke aandacht voor de communicatie van het kind.  Er kan busvervoer voorzien worden.

Copyright @ Matthijs