schoolvervangend 0-6 jaar

matthijs

Schoolvervangende dagopvang

Kinderen van 0 tot 6 jaar


We richten ons tot kinderen met een beperking die specifieke ontwikkelingsstimulatie, therapie en begeleiding nodig hebben om zich maximaal te kunnen ontplooien.  Er wordt gefocust op de totale ontwikkeling waaronder motoriek, communicatie, zelfredzaamheid, stimulatie van cognitieve en sensoriĆ«le mogelijkheden en sociale vaardigheden.

Bij doorstroming naar het onderwijs, wordt het kind samen met zijn ouders hierop voorbereid.

Deeltijds regulier of buitengewoon onderwijs kan gecombineerd worden met deeltijdse dagopvang in vzw Matthijs.   

Indien ouders of familie het kind niet naar vzw Matthijs kunnen brengen of ophalen, kan er busvervoer voorzien worden.

Copyright @ Matthijs