volwassen aanbod

matthijs

Dagopvang volwassenen


Vzw Matthijs biedt dagopvang aan volwassenen met een beperking en een grote zorgbehoefte.  Het lichamelijk en sociaal-emotioneel welbevinden vormt de basis voor hun leefomgeving.  De individuele behoeften en draagkracht geven richting aan het aanbod van activering, verzorging en ontspanning.  Er is evenwicht tussen rust en activiteit.  We gaan op zoek naar een zinvolle, persoonsgerichte invulling van de dag vanuit een basaal kader zoals zintuiglijke en lichaamsgebonden activiteiten met snoezelen, muziek, verhalen vertellen en bewegen.

Indien ouders of familie de persoon met een beperking niet naar vzw Matthijs kunnen brengen of ophalen, kan er busvervoer voorzien worden.

Copyright @ Matthijs